header

כותרת ראשית (H1)

כותרת משנית (H2)

חבילה לאיה נאפה

חבילה לאיה נאפה

החל מ $354 מחיר לאדם בהרכב זוג
הזמן
CORNELIA
בין התאריכים, 30/5/22 - 03/6/22 ארוחת בוקר העברות
חבילה למיקונוס
חבילה לסאמוס

כותרת משנית (H2)

חבילה לכרתים

חבילה לכרתים

החל מ $359 מחיר לאדם בהרכב זוג
הזמן
PALMERA BEACH and SPA
בין התאריכים, 29/5/22 - 02/6/22 ארוחת בוקר העברות
אישור מיידי
חבילה ללרנקה

חבילה ללרנקה

החל מ $379 מחיר לאדם בהרכב זוג
הזמן
CACTUS HOTEL
בין התאריכים, 30/5/22 - 03/6/22 ארוחת בוקר העברות
חבילה לרודוס

חבילה לרודוס

החל מ $253 מחיר לאדם בהרכב זוג
הזמן
RHODIAN ROSE
בין התאריכים, 23/5/22 - 25/5/22 ארוחת בוקר העברות
אישור מיידי
חבילה לקוס

כותרת משנית (H2)

חבילה לקרפטוס

חבילה לקרפטוס

החל מ 579 מחיר לאדם בהרכב זוג
הזמן
MEDITERRANEAN
בין התאריכים, 03/6/22 - 06/6/22 ארוחת בוקר העברות
אישור מיידי
חבילה לקוס
חבילה לקורפו

חבילה לקורפו

החל מ $587 מחיר לאדם בהרכב זוג
הזמן
ARITI GRAND HOTEL
בין התאריכים, 29/5/22 - 02/6/22 ארוחת בוקר העברות
אישור מיידי