הנחיית הממונה להגנת הצרכן

מידע בעניין הנחיית הממונה להגנת הצרכן בנושא פרסום טיסות שכר

הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן פרסמה הנחיה לעניין אופן פרסום מועדי טיסות שכר.
אנו נערכים בימים אלה ליישום ההנחיה.
לקוח המעוניין בפרטים אודות סטטוס אישור הטיסה שבפרסום, יכול להשאיר את פרטיו בטופס יצירת הקשר מטה
ולקבל את המידע המעודכן המצוי בידנו.
המידע בדבר אישורן של הטיסות הינו באחריות המארגנים וחברות התעופה.

צוות צבר