נגישות
Tzabar Logo

הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן פרסמה הנחיה לעניין אופן פרסום מועדי טיסות שכר.
אנו נערכים בימים אלה ליישום ההנחיה.

לקוח המעוניין בפרטים אודות סטאטוס אישור הטיסה שבפרסום, יכול לפנות לכתובת מייל-
info@tzabar.co.il
ולקבל את המידע המעודכן המצוי בידנו.
המידע בדבר אישורן של הטיסות הינו באחריות המארגנים וחברות התעופה


צוות צבר