header

כותרת ראשית (H1)

כותרת משנית (H2)

חבילה לאיה נאפה

חבילה לאיה נאפה

החל מ $319 מחיר לאדם בהרכב זוג
הזמן
CORNELIA
בין התאריכים, 02/6/24 - 06/6/24 ארוחת בוקר העברות
חבילה למיקונוס
חבילה לסאמוס

כותרת משנית (H2)

חבילה לכרתים

חבילה לכרתים

החל מ $369 מחיר לאדם בהרכב זוג
הזמן
MALIA MARE
בין התאריכים, 02/6/24 - 04/6/24 ארוחת בוקר העברות
אישור מיידי
חבילה ללרנקה

חבילה ללרנקה

החל מ $349 מחיר לאדם בהרכב זוג
הזמן
CACTUS HOTEL
בין התאריכים, 02/6/24 - 06/6/24 ארוחת בוקר העברות
חבילה לרודוס

חבילה לרודוס

החל מ $356 מחיר לאדם בהרכב זוג
הזמן
KRESTEN PALACE
בין התאריכים, 03/6/24 - 05/6/24 חצי פנסיון העברות
חבילה לקוס

חבילה לקוס

החל מ $539 מחיר לאדם בהרכב זוג
הזמן
INFINITY PHILPPION CITY HOTEL
בין התאריכים, 13/6/24 - 16/6/24 ארוחת בוקר העברות

כותרת משנית (H2)

חבילה לקרפטוס

חבילה לקרפטוס

החל מ 719 מחיר לאדם בהרכב זוג
הזמן
MEDITERRANEAN
בין התאריכים, 10/6/24 - 14/6/24 ארוחת בוקר העברות
אישור מיידי
חבילה לקוס

חבילה לקוס

החל מ $539 מחיר לאדם בהרכב זוג
הזמן
INFINITY PHILPPION CITY HOTEL
בין התאריכים, 13/6/24 - 16/6/24 ארוחת בוקר העברות
חבילה לקורפו

חבילה לקורפו

החל מ $629 מחיר לאדם בהרכב זוג
הזמן
CORFU AQUAMARINE HOTEL
בין התאריכים, 03/6/24 - 07/6/24 לינה בלבד העברות